Služby

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček působí v advokacii od roku 2015. Specializuje se na právo nemovitostí. Poskytuje služby ve frýdlantském výběžku a v Praze. V obou těchto lokalitách stabilně spolupracuje s několika realitními kancelářemi. Kromě práva nemovitostí se hlouběji zabývá také spolky (dřívější občanská sdružení).

  

Na Frýdlantsku je Lukáš Dulíček jediným advokátem, který zde v současnosti působí. Snaží se tak poskytnout zdejším klientům pomoc ve všech oblastech práva, nejen ve svojí specializaci. Za tím účelem spolupracuje s dalšími advokáty v Libereckém kraji, jimž může svěřovat případy frýdlantských klientů, pokud se o ně nemůže postarat sám z kapacitních důvodů nebo z důvodu odlišnosti specializace. Jeho cílem je poskytovat nebo alespoň zprostředkovat lidem na Frýdlantsku dostupné a kvalitní právní služby i v záležitostech týkajících se např. rodinného práva, pracovního práva, trestního práva atd. Zdejší klienti se tak na něj mohou obrátit prakticky s jakýmkoliv právním problémem.

 

Doplňkové služby: ověřování podpisů, provádění advokátních úschov v CZK, EUR a USD, vlastní neověřené překlady a tlumočení z a do německého jazyka.

   

 

Ceník

 

Na rozdíl od praxe řady jiných advokátních kanceláří neúčtuje advokát Lukáš Dulíček v hodinové sazbě, nýbrž v sazbě za úkon. Ta je s klientem dohodnuta předem pevnou částkou, která se nezmění bez ohledu na to, jak časově náročný nakonec úkon bude. Základní sazba za vypracování nebo kontrolu jedné smlouvy (např. kupní smlouvy na nemovitost) je 4.500,- Kč bez DPH. Podle individuálních parametrů jednotlivých případů se však ceny mohou různě lišit a být nižší i vyšší. V každém případě ví klient předem, kolik přesně budou stát služby v jeho konkrétním případě.

 

V ceně právních služeb nejsou zahrnuty správní poplatky (např. poplatek katastrálnímu úřadu za provedení vkladu ve výši 2.000,- Kč).

 

V případě zastupování v soudním řízení se odměna řídí advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti), podle nějž se v rozhodnutí soudu též vypočítá náhrada nákladů řízení. Odměnu v takto stanovené výši klient hradí advokátovi postupně již v průběhu řízení (na konci řízení obdrží klient v případě úspěchu právě až „náhradu“ takto vynaložených nákladů).

 

Ústní porady a konzultace klienta s advokátem jsou zdarma, resp. v ceně souvisejících úkonů. V ceně úkonů jsou zahrnuty i veškeré náklady advokáta.


Kontakt

Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček, advokát
Sídlo: Luční 742, 464 01 Raspenava Pobočka: Janáčkovo nábřeží 1101/23, Smíchov, 15000 Praha
+420 736 439 000